Problem wywozu odpadów zielonych

Proszę o rozważenie interwencji w sprawie odbioru odpadów zielonych. Wprowadzony system telefonicznego lub mailowego zawiadamiania Remondisu o odpadach jest trudny do zrozumienia przez zwłaszcza starszych mieszkańców. Znamy terminy odbioru a musimy i tak zgłaszać odpady. A przecież podobna sytuacja jest ze śmieciami czy odpadami innymi gdzie też istnieje harmonogram odbioru ale nie musimy zgłaszać chęci ich pozbycia. Na ul. Sadnickiej i pewnie innych też stoją worki z zieleniną bo zbierający odmawiali zabrania z niezgłoszonych posesji. To nie jest do zaakceptowania. Z poważaniem - Piotr ul. Pozdawnicka.

GOAP w wyniku konsultacji z mieszkańcami przyjął „bezpłatny” system wywozu odpadów zielonych, pod warunkiem każdorazowego indywidualnego powiadamiania o potrzebie wywozu. Gdyby przyjąć wariant każdorazowego odbioru odpadów zielonych wg harmonogramu tak jak surowców wtórnych, to konieczne byłoby podniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Firmę wywożącą odpady trzeba powiadomić, co najmniej dwa dni przed terminem wywozu, telefonicznie lub mailem, co pozwala na minimalizacje kosztów obsługi wywozu. Ten wariant był zdecydowanie bardziej preferowany przez mieszkańców na etapie wyboru postępowania.
W ramach pomocy sąsiedzkiej proponujemy wyręczyć starszych sąsiadów w zgłaszaniu wywozu i po uzgodnieniu z nimi wysłać stosownego maila. Dotychczas zawsze otrzymywałem odpowiedź – potwierdzenie (wysyłałem już do Vikomu, Remondisu) i wywóz odbywał się bez problemu.

INSTRUKCJA - POMOCNIK z danymi do wywozu odpadów zielonych w 2014 roku

Infrastruktura sportowo - rekreacyjna na Ławicy

Witam serdecznie!
Zdecydowałam napisać, bo jakiś czas już mam pewne przemyślenia dotyczące możliwości uprawiania sportu, rekreacji w tej części Poznania (łącznie z os. Poetów, Przeźmierowem, Skórzewem..). Mam wrażenie, że ta część jest zupełnie przez Miasto Poznań zaniedbana – oprócz lasku Marcelińskiego (co nie jest oczywiście zasługą Miasta  i siłowni na lato - super) nie ma tu nic całorocznego dla mieszkańców, oprócz jednego prywatnego klubu - siłowni.
Może w związku z tym warto rozważyć uruchomienie działań w kierunku np. budowy basenu (nawet niedużego) na przykład na wszystkim znanej łące, która teraz jest masowo zabudowywana lokalami mieszkalnymi? Mogłaby to też być hala sportowa z możliwością gry w różnego rodzaju piłkę, kort ze sztuczną nawierzchnią, sale do squash’a, cokolwiek, co mogłoby służyć większej części lokalnej społeczności.
Czy była już kiedyż taka kwestia rozpatrywana, jakieś prace poczynione?
Będę wdzięczna za informacje – pozdrawiam, Katarzyna

Plany miejscowe Marcelina i Bajkowego nawet przewidują boisko sportowe a Marcelina pływalnie i korty. Oczywiście wiąże sie to z dużymi nakładami miasta lub przekazania gruntów prywatnym inwestorom w celu komercyjnej zabudowy. Zawsze jednak miasto musi to finansować w znacznym stopniu. Niestety nie mamy w tym zakresie siły przebicia. Nasze osiedla nie posiada „swojego” radnego, który mógłby mieć wpływ na budżet miasta w tym zakresie
Rada Osiedla nie ma nawet ułamka środków finansowych potrzebnych na takie inwestycje. Wspieramy działania w dziedzinie rekreacji i sportu w miarę naszych możliwości. Przykładowo lodowisko otwierane ponownie już za kilka dni przy stadionie to również nasza zasługa na etapie pomysłu i konsultacji przewodniczącego Rady z klubem. Wybudowaliśmy siłownie i piramidę w lesie – w planach jest rozbudowa tych obiektów już w przyszłyn roku, w miarę finansowych możliwości.
Pozyskanie gruntów na Ławicy pod inwestycje miejskie jest wręcz niemożliwe, ze względu na niewyjaśniony stan prawny. Grunty na Marcelinie Miasto woli sprzedać inwestorom prywatnym niż budować obiekty sportowe i potem je utrzymywać. A inwestor prywatny oczywiście woli zbudować dochodowe supermarkety. Widać też po budżecie Obywatelskim, jaka jest wielka potrzeba mieszkańców w zakresie kolejnych obiektów sportowych i jak niewiele z tego udaje się realizować.

Parking w budowie na Leśnych Skrzatów

Na terenie położonym przy ulicy Leśnych Skrzatów 1 jest budowany parking. Mieszkam przy ulicy Wieczorynki i z okna obserwuję plac budowy. Zostały wycięte drzewa, usunięty humus, jest stawiane ogrodzenie. Z rozmowy z zarządcą tego terenu dowiedziałam się, że ma to być parking na ponad 10 samochodów, czyli wymagane jest pozwolenie na budowę. Moje pytanie - czy na terenie gdzie przewidziana jest zabudowa mieszkaniowa można wybudować legalnie parking na potrzeby lotniska? Jeśli na tym etapie nie zostanie wstrzymana budowa parkingu, to "pod oknami" będą parkowały samochody. Parking ma być doświetlony w nocy, co może okazać się szczególnie dotkliwe. - Agnieszka

Dzień dobry! Mieszkam przy ulicy Wieczorynki i z okna widzę budujący się Parking dla Lotniska, który wydaje się być samowolą budowlaną. Od Zarządcy nieruchomości, Pani Joanny Pieczyńskiej z firmy EUDECO dowiedziałem się, że faktycznie jest to budowa Parkingu dla Lotniska na
około 100 samochodów. Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, na jakiej podstawie prowadzone są roboty budowlane i czy zostały spełnione wszystkie warunki umożliwiające podjęcie takiej inwestycji (pismo w załączeniu) - Mikołaj

Rada wystosowała pismo do Inspektoratu Nadzoru Robót Budowlanych z prośba o wyjaśnienie problemu. Dziękujemy Pani Agnieszce i Panu Mikołajowi za zgłoszenie. Pismo do wglądu złożone w imieniu mieszkańców. Odpowiedź z urzędu - pismo

Ostateczna odpowiedź - czytaj

Pasy na jezdni - utworzenie nowego przejścia dla pieszych

Dobrze by było, aby Rada Osiedla w miarę możliwości wzięła pod uwagę namalowanie pasów na ul Złotowskiej przy ul. Perzyckiej. Aby przejść ul. Złotowską, nierzadko trzeba czekać wiele minut, bo samochody jadące w stronę Skórzewa nie zawsze zauważają pieszych chcących przedostać się na drugą stronę ulicy. - Iwona

Rada niezwłocznie wystąpi do ZDm-u z prośbą o utworzenie przejścia dla pieszych w postulowanym miejscu.

Kiedy zostaną utwardzone drogi zgodnie planem na bieżący rok?

Kończy się już prawie rok za chwilę zrobi się deszczowo i w związku z tym chciałem się zapytać jakie są plany związane z utwardzeniem naszego odcinka drogi, rozmawiałem z sąsiadem i z jego relacji wynikało ze prace miały być wykonywane we wrześniu - mamy prawie koniec i żadnych postępów nie widzę. Proszę o  jakąkolwiek informację, pozdrawiam - Piotr.

Wszystkie zadania zaplanowane przez Radę Osiedla i przyjęte do realizacji przez miasto i jednostki miejskie muszą być wykonane w tym roku. Rada nie ma wpływu na harmonogram prac wykonywanych przez zarządcę terenu, którym jest w tym przypadku Zarząd Dróg Miejskich. Blisko 90 % zadań przyjętych do wykonania przez ZDM na terenie Osiedla Ławica jeszcze się nie rozpoczęło. W sprawie harmonogramu prac otrzymaliśmy odpowiedz od ZDM-u że w IV-tym kwartale zostanie wszystko wykonane, natomiast bez określenia dokładnych terminów. Wiemy jedynie, że ZDM czeka na pozyskanie materiału pofrezowego potrzebnego do wykonania utwardzeń ulic.