festyn6.jpg

W niedzielę, 24 marca WYBORY do rady Osiedla Ławica

24 marca odbędą się wybory do poznańskich rad osiedli. Warto wziąć udział w głosowaniu i wybrać swoich reprezentantów. Kolejna taka szansa będzie dopiero za 4 lata. Każdy głos ma znaczenie i może przyczynić się do zmian w naszym najbliższym otoczeniu. Rady Osiedli mają do swojej dyspozycji spory budżet i duże możliwości działania. /źródło/

- Zachęcamy mieszkańców naszego miasta, aby wzięli udział w wyborach. Dla władz miasta rady osiedli to ważny partner. Po reformie jednostek pomocniczych sprzed 8 lat, w której również miałem zaszczyt współuczestniczyć, rady osiedli znacznie zwiększyły swój udział w życiu miasta - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - Jednostki pomocnicze mają do dyspozycji większe fundusze i kompetencje w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Widzimy to w szeregu zrealizowanych inwestycji - chodnikach, placach zabaw, miejscach rekreacji.

Poznańskie jednostki pomocnicze mają do dyspozycji spory budżet - większy niż wiele gmin na terenie Polski. W tym roku łączna pula pieniędzy wszystkich rad osiedli przekracza 50 milionów złotych. Oznacza to, że każda jednostka pomocnicza ma do wydania średnio około miliona złotych rocznie. Radni osiedlowi są również decyzyjni. Nic nie dzieje się bez ich wiedzy i współuczestnictwa.

- Miasto planując kolejne działania na danym terenie, prosi o opinię tamtejszą radę osiedla. Dotyczy to m.in. planów zagospodarowania przestrzennego, sprzedaży lub zmiany przeznaczenia miejskich działek. Przedstawiciele rad osiedli zasiadają też w komisjach konkursowych, które mają wyłonić dyrektora szkoły lub przedszkola. Ich opinia naprawdę ma znaczenie - zauważa Andrzej Białas, pełnomocnik prezydenta ds. społeczeństwa obywatelskiego, który przez 23 lata działał w radzie osiedla. - Zachęcam do głosowania w wyborach do rad osiedli. Spośród sąsiadów wybierzemy osoby, które chcą działać w naszym imieniu, dla dobra lokalnej społeczności. To do nich możemy potem, w pierwszej kolejności zwrócić się z naszymi problemami. Warto z tej możliwości skorzystać. To duża szansa. Następna będzie dopiero za cztery lata. czytaj więcej

PS. Szanowni Mieszkańcy - takich Radnych mieć będziecie, jakich sobie wybierzecie! 

WAŻNE

Wyborca głosuje, stawiając znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego głosuje. Ilość postawionych znaków "x" nie może być większa niż liczba mandatów w okręgu wyborczym - informacja o ilości wybieranych mandatów będzie znajdować się na karcie wyborczej.

Mamy 22 kandydatury, wybieramy 15 radnych - można głosować maksymalnie na 15 osób!