festyn2.jpg

Odpady BIO - zasady zbierania i odbioru

W związku z rozszerzeniem zakresu segregacji odpadów, został wprowadzony obowiązek oddzielnego gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji w specjalnych brązowych pojemnikach. Do tych odpadów zaliczamy: trawę, liście, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, resztki żywności (bez mięsa), obierki z owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie.
W załączeniu uchwała  i regulamin dotyczący nowego postępowania w tym zakresie.
Przystępną informację znajdziemy na stronie https://bioodpad.pl/
Prosimy o zapoznanie się z problemem, zakupienie pojemników i gromadzenie bioodpadów we właściwy sposób. Zastosowanie właściwego pojemnika (z wentylacją i kratką ociekową) oraz cotygodniowy odbiór odpadów w ciepłych miesiącach, zabezpieczy przed rozkładem odpadów i nieprzyjemnymi zapachami. W szczególności należy zwrócić uwagę, żeby do pojemników nie trafiały reszki zwierzęce, ponieważ są błyskawiczną wylęgarnią much.

Jeżeli jesteś właścicielem domu jednorodzinnego z ogrodem to powinieneś zaopatrzyć się w nowy, specjalny, brązowy pojemnik do gromadzenia biodpadów. Jego pojemność to albo 120 l albo 240 l. W takim pojemniku można gromadzić i odpady zielone i wszystkie biodpady powstające w normalnej gospodarce domowej. Odpadki z kuchni można gromadzić w małych workach foliowych i w nich wrzucać do pojemnika. Od 1 stycznia 2018 wykonawca odbierający w twoim sektorze śmieci, odbierze też te zgromadzone w pojemnikach na bioodpady. Na właścicielu nieruchomości ciąży też obowiązek utrzymania w czystości pojemnika. Można go myć we własnym zakresie, jeśli ktoś ma takie możliwości, albo skorzystać z oferty firm oferujących taką usługę. Jest też inna możliwość gromadzenia bioodpadów - jeśli przygotujesz właściwie skonstruowany kompostownik, możesz całość odpadów zielonych i bioodpadów kompostować na swoim terenie.