bukowska.jpg

Wybory do Rady Osiedla Ławica na kadencję 2019 - 2023

Obwieszczenie PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 11 stycznia 2019 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli Miasta Poznania.

§ 1

Zarządza się na 24 marca 2019 r. wybory do rad osiedli Miasta Poznania.

§ 2

1. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy:

 • do 22 lutego 2019 r.

zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych – zgłoszenia przyjmowane będą w miejscach podanych w ust. 2,

 • do 3 marca 2019 r. 

powołanie obwodowych komisji wyborczych,

 • w dniach 11 - 15, 18 - 19 lutego, w godz. 8:00 - 15:30 oraz w dniach 20 - 22 lutego w godz. 8:00 - 19:00

zgłaszanie kandydatów na radnych – zgłoszenia przyjmowane będą w miejscach podanych w ust. 2,

 • do 10 marca 2019 r.

podanie do wiadomości publicznej informacji o zarejestrowanych kandydatach na radnych,

 • 18 - 22 marca 2019 r.

sprawdzanie spisów wyborców – Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych, ul. Libelta 16/20,

 • 23 marca 2019 r. godz. 24:00

zakończenie kampanii wyborczej,

 • 24 marca 2019 r. w godz. 8:00-20:00

głosowanie w siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

2. Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz na radnych przyjmowane będą w Urzędzie Miasta Poznania, Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta,

 • ul. Libelta 16/20, pok. 106, pok. 107,
 • ul. Gronowa 20, pok. 319, pok. 321, 
 • os. Bohaterów II Wojny Światowej 36A, pok. 23, 
 • ul. Słowackiego 22, pok. 148,
 • ul. Matejki 50, pok. 219, pok. 220. 

W tych miejscach wyłożone będą do wglądu statuty osiedli wraz z załącznikami określającymi zasady i tryb wyborów do rad osiedli.

3. Druki zgłoszeń kandydatów na radnych oraz do obwodowych komisji wyborczych, a także informacje w sprawie wyborów uzyskać można w miejscach podanych w ust. 2, pod numerami telefonów 61 878 4319, 61 878 5883, w punkcie informacyjnym przy pl. Kolegiackim 17, oraz na stronach internetowych www.poznan.pl/osiedla lub bip.poznan.pl - Dział informacji - Ogłoszenia, decyzje, rejestry - Komunikaty do ogłoszeń (wg kategorii) - Inne komunikaty. Druki zgłoszeń również do pobrania poniżej:

Pełna treść obwieszczenia

Podział OSIEDLA ŁAWICA na okręgi wyborcze i obwody głosowania, liczba wybieranych radnych osiedla Ławica

Oświadczenie kandydata na Radnego Osiedla (zgoda na wybieranie i prawo wybieralności)

Zgłoszenie kandydata na Radnego Osiedla

Zgłoszenie członka Obwodowej Komisji Wyborczej

Pełna informacja dostępna również na stronie Poznania